TIETOSUOJASELOSTE

 

 

 

Rekisteriseloste ja tietosuoja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 17.6.2021

 

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän nimi: Kulttuuritehdas Vernissa
Y-tunnus: 0124610-9

Osoite: Tikkurilantie 36, 01300 Vantaa

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Vesa Peipinen
Puh: 0408610793
Email: kulttuuritehdas.vernissa(at)vantaa.fi

 

3. Rekisterin nimi

Vernissan asiakas-, yhteistyökumppani.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa, ja niitä ovat esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite. Vernissa ei kerää käyttäjiensä henkilötietoja lukuun ottamatta tilanteita, joissa käyttäjä nimenomaisesti antaa tietonsa (esim. tilatessaan lähettäessään lomakkeen tai sähköpostin ja pyytäessään tietoja) ja hyväksyy niiden käytön.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää vain oleellisia työhön liittyviä henkilötietoja ja muita tietoja. Näitä ovat yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti puhelinnumero).

 

6. Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen luovutukset

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille osapuolille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Henkilötietojen suojaus

Vernissan sähköposti, johon tietoja lähetetään, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Asiakkaan tietoja käytetään vain laskun lähettämiseen osoitettuna hänelle itselleen.

 

10. Henkilötietojen tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada tiedoista kopiot. Tarkastaminen on maksutonta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa yhteyshenkilölle, Vesa Peipiselle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

11. Oikeus tiedon korjaamiseen

Henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

12. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksen uutiskirjeen mukana olevasta linkistä, tai muuttaa ja täydentää tietojaan lähettämällä kirjallisen viestin yhteyshenkilölle.