Hiphop ja nuoret kohtaavat Art Space -hankkeessa

Lasten ja nuorten taiteen harrastuksella on tutkitusti monia hyvinvointivaikutuksia. Vantaan nuorisopalveluissa halutaan, että taideharrastukset ovat nuorille mahdollisia kaikkialla Vantaalla – kouluissa, asuinalueilla ja nuorisotiloissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi nuorisotyö tekee yhteistyötä monien järjestöjen kanssa.

Yksi yhteistyökumppaneista on SADE – Street Art Dance Essentials ry, joka on katutanssiin ja hip hop -kulttuuriin erikoistunut yhdistys. Nuorisopalvelujen ja SADE ry:n yhteinen Art Space Vantaa -hanke vie hip hop -kulttuuria vantaalaisiin kouluihin ja nuorisotiloihin.

”Hip hop on Yhdysvalloissa 1970 -luvun alussa syntynyt alakulttuuri. Hip hop syntyi, kun nuoret halusivat tehdä itse musiikkia ja saada äänensä kuuluviin”, kertoo SADE ry:n aktiivi ja katutanssija Ramona Panula. ”Hip hop -kulttuuriin kuuluu eri osa-alueita: MCing, DJ-työskentely, katutanssi eli breakdance ja graffiti. Lisäksi hip hop -kulttuuriin kuuluu tapahtumien tekeminen.”

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Art Space – hankkeessa halutaan lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia taideharrastuksen valinnassa: ” Hip hop -kulttuurin muotoja on helppo lähestyä. Katutanssia, graffitia tai musiikin tekemistä on helppo ryhtyä harrastamaan eikä se vaadi aikaisempaa kokemusta”, kertoo Art Space -hankkeen koordinaattori Piia Varpiola Vantaan nuorisopalveluista.

Hankkeessa nuoret pääsevät kokeilemaan hip hopin elementtejä työpajoissa ja välitunneilla. ”Hip hopissa yhdistyvät liikunnallisuus, omaehtoisuus ja itseilmaisu. Yhteisölliseen kulttuuriin kuuluu olennaisesti yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. Lisäksi harrastuksessa voi edetä ruohonjuuritasolta ammattilaisuuteen asti”, kertoo Ramona Panula.  

SADE ry:n toimintaan voi tutustua yhdistyksen nettisivuilla:  
https://sadefinland.com

1 Kommentti

Postaa kommentti